CZ     DE     PL     RU      NL
penzion malý dům

penzion malý dům

UBYTOVÁNÍ - PENZION - APARTMÁNY - CHALUPY - KEMP - POBYTY -
REKREACE - ŠKOLY V PŘÍRODĚ - TÁBORY - TÁBOŘIŠTĚ - VINNÝ SKLEP
penzion Malý dům škola v přírodě penzion malý dům apartman autobus u Malého domu

Škola v přírodě na Broumovsku

V průběhu pobytu ŠvP jsou organizované výlety autobusem či vlakem, výstup na Ruprechtický Špičák s rozhlednou a tůrou po hřebeni Javořích hor, vždy s průvodcem, organizace, ohniště/táborák, jízda na koních (nutno dopředu domluvit) V průběhu pobytu besedy o krajině (krajinotvorbě) s náhledem geologickým s ukázkou místních zkamenělin (fosilií) a minerálů, promítání aktuálních videí, seznámení s skalními městy a horolezectvím, disco na zakončení. Program vždy upraven dle věku dětí a požadavku pedagogů s přihlédnutím k individuálním zájmům. Vstupné nemusí být zahrnuto do ceny pobytu. Po ukončení pobytu odvoz autobusem k vlastní škole.

Nabízený výběr program výletů a akcí

Teplické či Adršpašské skalní město s projížďkou na pramici (autobus - vlak)
adrspasske skaly vchod škola v přírodě vvýlet
jezírko Adršpach pramice jezírko Adršpach
 
Broumovské stěny s Hvězdou a Kovářovou roklí (autobus)
kemp camp vyhled na broumovsko
 
Broumovský klášter, muzeum Broumovska s prohlídkou města (autobus - vlak)
Mírové náměstí Broumov Broumovský klášter muzeum
 
Javoří hory s vyhlídkovou věží na Ruprechtickém Špičáku 880 m.n.m
výlet na Ruprechtickýˇšpičák rozhledna Ruprechtický špičák
 
Náchodský zámek, muzeum Merkur či pěchotní srub Březinka a Dobrošov...
muzeum Merkur Jiráskova chata Dobrošov
 
Sportovní den, opékání, koupání, horolezecký kurzík...
jízda na koních Broumovsko lezení Broumovsko
na laně přez potok opékání buřtů Malý dům

Cena týdenního (5 - 6 dní) pobytu pro školy v přírodě: cca 1600,- až 1800,- / 1700,- až 1900,- (platí pro Královehradecký / Pardubický kraj, Severomoravský kraj a Liberecký kraj ostatní dle nákladů na dopravu), při dostatečné obsazenosti, případně cena upravena dle požadavků objednatele a dle vzájemné dohody!

V ceně zahrnuta doprava do penzionu i zpět, 2-3x výlet s průvodcem, plná organizace, 5x strava denně,  pitný režim, opékání, besídka, sportovní den, disco na ukončení...

Cena 9-ti denního pobytu pro školy v přírodě: 2300Kč 2400Kč (platí pro Královehradecký kraj /Pardubický, ostatní dle nákladů na dopravu), ceny dohodou možné!

V ceně zahrnuta doprava do penzionu a zpět, 3-5x výlet s průvodcem, plná organizace, 5x strava denně, pitný režim, opékání, sportovní den, besídky a disco...

Školní dvoudenní výlet: 690,-Kč nebo 790,-Kč (případně dle dohody a volby lokalit) V ceně zahrnuta doprava, organizace, průvodce.

Program:
odjezd od školy, návštěva Broumovských stěn s Hvězdou, prohlídka Broumovského kláštera, muzea  a města, večeře, ubytování, disco (táborák), snídaně, výlet do Adršpašských skal (lodičky), případně Broumovské stěny s Hvězdou, muzeum Merkur. (Možnost úpravy programu návštěvou jiných lokalit-Ostaš, Kočičí hrádek, Kamenná brána a Božanovská Koruna, Jiráskovy skály a zámek s hrádkem Bischofstejn, Ratibořice,Barunčina škola, Dobrošov a Jiráskova chata a další...)

Dražší verze:
výlet do blízkého podzemí systému Riese z konce II.sv.v., Stolové hory a Beledne skaly, muzeum hornictví s podzemním hornickým vláčkem, zámek Ksiaz u Walbrzychu(největší Dolnošlonský zámek), večeře, zábava, snídaně, návštěva Náchoda s Náchodským zámkem, případně Ratibořice a Česká skalice či Dobrošov...příjezd ke škole v odpoledních hodinách.

Vždy na každých deset dětí 1x pedagogický doprovod zdarma! Sourozenci 1/3ceny!

Finanční podpora pro členy pedagogického doprovodu!

Besídky a přednášky
Z navštívených lokalit jsou promítané videa z připojenou přednáškou zahrnující rozmanité spektra zajímavostí ze zdejší přírody, geologie, s tím spojených ukázek zkamenělin, fosílií, minerálů a polodrahokamů. Vše je propojeno formou diskuze, přednášky a zohledněno k věku zůčastněných. Jenom z okraje lze uvést, že Broumovsko je zajímavé nejenom z geologického hlediska, kde nalezneme vápencové, pískovcové a poryformní horniny obklopující Broumovskou kotlinu zahrnující i druhohorní a třetihorní dnešní pískovce, které jsou obzvlášť bohaté na již zmiňované zkameněliny a nemalou zajímavostí je že Broumovsko je severu na jihovýchod obepnuto pohořím vulkanického původu, s nejvyšší horou Valigura z Permu a na jihovýchodě zakončená tkz. sopkou Homolí v zimních měsících vyznačujích se menšími parními výpary. S těmito jsou v průběhu besídky seznámeni, s možností návštěvy lokalit nalezišť.
Úvod | Kontakt | Ceník ubytování | Penzion | Chalupy | Kemp a tábořiště | Školy v přírodě
Apartmány | Restaurace | Vinný sklípek | Možnosti sportu | Tipy na výlety | Fotogalerie | Okolí chaty
© 2002 SpeedBar.cz